Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering brengen wij verslag uit over de laatste ontwikkelingen van onze vereniging. Daarnaast zal de kascommissie een toelichting geven op de financiële stand van zaken. 

Na afloop is er een aparte netwerkborrel. Hiervoor is een aparte aanmelding gewenst. 

Inloop 15.00 uur Aanvang 15.30 uur. 

Alle evenementen