Algemene ledenvergadering

Eén keer per jaar Algemene leden vergadering

Vooropgesteld. Ondernemers zijn meestal geen vergadertijgers. Toch willen en moeten we als vereniging één keer per jaar met de leden echt vergaderen. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering geeft het zittende bestuur een overzicht van waar men het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Na de algemene opening van de voorzitter worden de ingekomen stukken, het verslag van de voorgaande vergadering, het jaarverslag en het financiële jaarverslag behandeld. Daarna staat de benoeming van de kascommissie op het programma en wordt er eventueel afscheid genomen van bestuursleden en nieuwe bestuursleden verwelkomd.

Wanneer je onderwerpen op de agenda van de ledenvergadering wilt plaatsen, dan kun je deze bij het secretariaat aanmelden via: secretariaat@rvoz.nl.