Contributie

Kosten van het lidmaatschap

Uiteraard kost lid zijn van een actieve ondernemersvereniging als de RVOZ geld. Maar voor de jaarcontributie krijgt u wel veel terug. Indirect in de vorm van een stem in diverse gremia waar over het economisch verantwoord ondernemersklimaat wordt gesproken. En direct in de vorm van toegang tot hoogwaardige (thema)bijeenkomsten met volop mogelijkheden om te netwerken.

Contributie per verenigingsjaar

Aantal werknemers Contributie
0-5 € 265,00
6-10 € 365,00
11-25 € 480,00
26-50 € 555,00
51-100 € 745,00
101-150 € 1065,00
151 en meer € 2610,00

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2018.

Voor startende ondernemers (niet langer dan 1 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en stichtingen geldt een tarief van € 102,-- voor de eerste 12 maanden lidmaatschap. Voor non-profit organisaties geldt een lidmaatschap van € 102,-- per jaar.

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Voorwaarden