Business continuity management of crisismanagement opdracht laten uitvoeren door HBO-ICT studenten

Business continuity management of crisismanagement opdracht laten uitvoeren door HBO-ICT studenten

Het NCSC adviseert Citrix uit te schakelen waar dat geen ernstige gevolgen heeft. Het is aan de organisaties zelf om af te wegen wat de impact is van het eventueel uitschakelen van Citrix en wat het belang is van continuïteit van primaire processen. Kunt u bij het in kaart brengen van de primaire processen en het op stellen van uitwijkmogelijkheden hulp gebruiken? Schakel dan nu een groepje studenten in! We hebben nog enkele plaatsen vrij.

Het proces is als volgt:

·       Aanmelden als opdrachtgever via mkbdigiwerkplaats@dutchinnovationfactory.nl

Week 1 & 2 – Intake 10 februari t/m 21 februari

 • Kennismaking, probleemomschrijving en doelstelling van de Business continuity management of Crisismanagement opdracht worden besproken.
 • Afspraken m.b.t. geheimhouding worden besproken.
 • Tijdsbesteding organisatie: 2 keer een gesprek van ongeveer 1 uur.

Week 3 t/m 5 – Analyse 2 maart t/m 20 maart

 • Analyse organisatie
 • Denk aan het in kaart brengen van het BCM-volwassenheidsniveau.
 • Eerste opzet uitwerking plan – soort plan hangt af van de wensen van de organisatie.
 • Tijdsbesteding organisatie: 4 tot 8 uur

Week 6 t/m 9 – Afronding 23 maart t/m 17 april

 • Opstellen en afstemmen plannen.
 • Opleveren plannen.
 • Assessment in de Dutch Innovation Factory te Zoetermeer.
 • Tijdsbesteding organisatie: een aantal gesprekken m.b.t. afstemming/oplevering en het bijwonen van het assessment 1 uur op locatie.

Specifieke uitvoeringsaspecten

 • Studenten werken in een projectgroep van maximaal 5 studenten.
 • Ze worden daarbij wekelijks begeleid door een coach vanuit de opleiding.

Mis dit moment niet en schrijf u zo snel mogelijk in! Want vol = vol

 

Meer nieuws