Coƶperatie Pilot

Beste, 
 
Port4Growth is partner van het internationale Elite netwerk van 1000 groeibedrijven in 33 verschillende landen. Zij willen zich samen met de RVOZ inzetten om het tekort aan goed personeel aan te pakken. 
Dat willen wij in Zoetermeer aanpakken met een speciale coöperatie pilot. 

Wat kun je van deze pilot verwachten? 
Testen van “Tinder” app, nieuwe recruitment mogelijkheden en aansluiting onderwijs
Het vinden en behouden van goed personeel (schoolverlaters, ervaren ambachtslieden en HBO/WO opgeleid) is de grootste uitdaging voor ondernemers geworden. In de regio Zoetermeer rondom het Dutch Innovation Park start een pilot met een groep van maximaal ca 15 ondernemers om gezamenlijk op kleine schaal vernieuwende oplossingen te creëren en te testen voor bovenstaande uitdagingen. 
De pilot is een initiatief van Dutch Innovation Park/Gemeente  Zoetermeer en het platform voor groeiondernemers Port4Growth.

“Tinder” voor werving
Op dit moment staat matching op basis van persoonlijkheid en cultuuraspecten zeer in de belangstelling. Voor ondernemers is het persoonlijke netwerk belangrijk en telt vooral het buikgevoel. In de pilot willen we dit als één van de onderdelen testen met een nieuwe app.

Tijdens de eerste meeting stellen de ondernemers drie aan te pakken onderwerpen vast. Met een aantal bedrijven in een coöperatie kun je beter werven, talenten carrièrepaden aanbieden, een gezamenlijke database van sollicitanten, mensen die niet bij de één passen, passen wel bij de collega in de coöperatie, gezamenlijke coördinator voor aansluiting onderwijs etc. 

Hackathon tekort personeel op 17 juni in de Dutch Innovation Factory
Ondernemers, studenten, mensen die beschikbaar zijn vanuit het grootbedrijf en HR managers pakken op 17 juni in kleine groepen het vraagstuk aan: “Hoe kan het dat op de ene plek mensen beschikbaar zijn en op de andere een groot tekort is…en wat kunnen we concreet doen?”
De resultaten van de bovenstaande pilot worden hierin verwerkt.

Voor welke ondernemers is deze pilot bedoeld? 
Jouw onderneming is DGA gestuurd, heeft minimaal 10 fte’s in dienst, is gericht op vernieuwing en ambitie, heeft een jaaromzet van ongeveer 1 miljoen euro en heeft de laatste drie jaar minimaal 10% groei per jaar gerealiseerd. 
Ben je als ondernemer geïnteresseerd om deel te nemen, meld je dan aan via joop.de.jong@port4growth.nl tel: 06 - 50236152 
 
Met vriendelijke groet,
 
Benita, Astrid, Henk-Arie, Robbert, Sebastiaan,
Bestuur van RVOZ

Meer nieuws