Jongeren Werkplan: ontvang 20% subsidie!

Geef een startende jongere een kans en ontvang een tegemoetkoming van 20% van het bruto jaarsalaris!

Vanaf januari 2021 kunnen bedrijven subsidie aanvragen om een startende jongere een jaar lang een arbeidscontract aan te bieden. Hiervoor krijgt het bedrijf een tegemoetkoming van 20% van het bruto jaarsalaris. Het bedrijf moet actief zijn in of gerelateerd zijn aan een toekomstbestendige sector. 

Vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland is het initiatief genomen voor het Jongeren Werkplan.
Dit heeft als doel om minimaal 150 kandidaten aan een baan te helpen in Zuid-Holland.

De kandidaten worden onder andere geworven via scholen en gemeenten. Bedrijven kunnen aangeven wat voor functie(s) ze graag vervuld willen hebben om zodoende een kandidaat de kans te bieden op zijn/haar eerste baan. Als een bedrijf een arbeidsovereenkomst sluit met een kandidaat en voldoet aan de voorwaarden, kan het een tegemoetkoming van 20% in de loonkosten aanvragen (met een maximum van 10.000 euro per kandidaat).

De belangrijkste voorwaarden:

- Je bent een privaatrechtelijke rechtspersoon (bedrijf)
- Je bent actief in één van de volgende sectoren: haven in transitie; feeding & greening megacities; cybersecurity; life sciences & health
  en smart industry.
- En/of je draagt bij aan een van de drie transities: digitalisering; energietransitie en circulaire economie
- Je hebt een vestiging in Zuid-Holland
- Je bent geen intermediair
- Je vult een arbeidsplaats in die bovenformatief is. M.a.w. het betreft geen reeds openstaande of nieuwe reguliere vacature
- Je gaat een arbeidsovereenkomst van minimaal een jaar aan met een kandidaat die minimaal 80% van het voltijds aantal uren         
  bedraagt dat in de sector gebruikelijk is
- Je mag maximaal voor 5 kandidaten subsidie aanvragen

Klik hier voor alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Vanaf 1 januari kan subsidie worden aangevraagd voor 20% tegemoetkoming in de loonkosten. Dit kan met terugwerkende kracht tot en met 1 november 2020. Interesse? Begin december gaan we live met onze website en dienstverlening.

Tot die tijd kan contact worden opgenomen met:
Gera Klaassen, gera.klaassen@economicboardzuidholland.nl, 06-50171513
Aad van Pelt, aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl, 06-11562928
Ferrie Förster, ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl, 06-54930585

Meer nieuws