Voorgenomen fusie RVOZ en Floravontuur Promotie Zoetermeer

Beste ondernemer, 

Op maandag 6 juli hebben de leden van de RVOZ op de ALV ingestemd met het voorstel om samen te gaan met de Floravontuur Business Club. Daarmee is de weg vrij om één krachtige ondernemersvertegenwoordiging vormen voor Zoetermeer met ingang van 2021. 

SAMENWERKING
De afgelopen jaren hebben we waar mogelijk al samengewerkt met Floravontuur Promotie Zoetermeer, door het over en weer openstellen van evenementen voor elkaars leden en nieuwe evenementen samen op te pakken. Na de instemming door de leden kunnen we ons nu toeleggen op de vervolgstappen die nodig zijn voor de feitelijke fusie in 2021. Met het samengaan ontstaat er een nieuwe organisatie die zich zal gaan toeleggen op onder andere het versterken van het vestigingsklimaat, het ondersteunen van het cultuur-, vrijetijds- en evenementenprogramma in de stad en het ondersteunen van congressen en strategische business events.

BELANGENBEHARTIGING
We nemen als RVOZ ook het initiatief voor een structureel overleg met verschillende stakeholders en de gemeente.  In dit nieuwe overleg vormen meerdere economische partners een krachtige lobby die werkt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in Zoetermeer.

WAT GAAT ER VERANDEREN?
In praktijk betekent de voorgenomen fusie dat we vanaf nu de meeste evenementen samen zullen organiseren. Dat betekent meer netwerkmogelijkheden voor ondernemers. Na de zomervakantie presenteren we de nieuwe naam en nieuwe vorm van de businessclub aan alle deelnemers. Vanaf 1 januari 2021 vormen we één businessclub.

Met vriendelijke groet,
 
Benita, Astrid, Robbert, Sebastiaan

Meer nieuws