Vereniging

Bij de RVOZ draait alles om het ondernemerschap in de ruimste zin van het woord.

De RVOZ verbindt mensen en ideeën. Het bundelen van ondernemers creëert nieuwe initiatieven. Samen realiseren we een maatschappelijk en economisch verantwoord ondernemings- en vestigingsklimaat in Zoetermeer.

De missie van de RVOZ is het behartigen van collectieve belangen van ondernemers en daarnaast het bieden van een mogelijkheid om op informele wijze te netwerken en business to business te stimuleren tussen Zoetermeerse ondernemers. De RVOZ richt zich op ondernemers, ondernemerschap, het onderneming- en vestigingsklimaat en de sociaal economische situatie in en rond Zoetermeer.

Om bij te dragen aan een beter ondernemingsklimaat richt de RVOZ zich op onderstaande inhoudelijke focuspunten. RVOZ-bestuursleden en commissieleden onderhouden contact met organisaties die zich eveneens op deze aandachtsgebieden richten.

  • Vestigingsklimaat en economische ontwikkeling van Zoetermeer (#zoetermeerwereldberoemd)
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (SEBO)
  • Regionale aanpak (MKB-VNO/NCW)
  • Sociaaleconomische Agenda (SEA)
  • Gemeentelijke Stadsvisie (Gemeente Zoetermeer)
  • Kennismanagement