Beleid

Een kwestie van verbinden en samenwerken

Het centraal uitgangspunt van het RVOZ-beleid is verbinden. Door op een actieve manier samen te werken met alle stakeholders in Zoetermeer worden nieuwe verbanden gelegd die niet alleen leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden maar ook innovatie. Waar mogelijk zet het RVOZ-bestuur zich in om nieuwe verbindingen met andere partijen en organisaties te maken. Zowel lokaal als regionaal.

Binnen de RVOZ kiezen we er bewust voor om onze eigen uitgaven waar mogelijk bij onze leden te doen. Tijdens onze bijeenkomsten proberen we je niet alleen To The Point te informeren, ook is er voldoende gelegenheid om jouw medeleden te leren kennen en met elkaar te netwerken. Tijdens onze jaarlijkse bijeenkomsten zoals de zomer BBQ, het Miljoenennotaontbijt en de Nieuwjaarsreceptie proberen we je op verrassende manier te verbazen. Ondernemen, verbinden, samenwerken, verrassen.