Bestuur

Taakvelden van het bestuur

Het bestuur van de RVOZ wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden die zich met een of meerdere specifieke taakvelden bezighouden. Deze taakvelden zijn:

  • Belangenbehartiging
  • Communicatie
  • Algemene interne organisatie
  • Evenementen
  • Ledenbeheer
  • Informatievoorziening
  • Samenwerken en netwerken

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Naam Rol
Benita van Wegen Voorzitter
Bert van Vliet  Algemeen bestuurslid
Astrid Kooij  Penningmeester
Sebastiaan Smits Secretaris
Robbert Roos Algemeen bestuurslid