Over de RVOZ

De RVOZ is in april 1999 ontstaan uit een fusie tussen de Ondernemersvereniging Zoetermeer en de Raad van Handel en Industrie. Een ondernemersvereniging die zich op verschillende manieren inzet voor een gezond Zoetermeers ondernemingsklimaat. Dat doet RVOZ door middel van lobbyen en participeren in lokale regionale netwerken en organisaties. Zo is er bijvoorbeeld regelmatig overleg met de Zoetermeerse politiek. Ook trekt de RVOZ op met de werkgeversorganisaties MKB Zuid-Holland, VNO/NCW-West en de Kamer van Koophandel.

De RVOZ organiseert regelmatig interessante netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de leden op een informele wijze in contact komen met ambtenaren, wethouders en raadsleden,  professionele RVOZ-partners en uiteraard andere actieve ondernemers. Juist tijdens de netwerkbijeenkomsten merk je wat de RVOZ voor jou kan betekenen. Uiteindelijk is de RVOZ er vóór en dóór ondernemers. De leden zijn ondernemers, zowel mkb als grootbedrijf, uit Zoetermeer of hebben een sterke binding met de stad.

Wil je zelf actief aan de slag?

Leden kunnen binnen de RVOZ op diverse manieren een actieve bijdrage leveren. Naast een functie in het bestuur zijn er de commissies waarin men actief kan deelnemen. Deze commissies buigen zich over zaken als communicatie, nieuwe leden, zorg en welzijn, bestuur en belangen en dienstverlening gemeente. De input vanuit de commissies zijn onmisbaar voor het RVOZ-beleid en zijn een verbindende factor tussen de leden.