Jaarrekening

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt door de penningmeester de financiële balans van baten en lasten opgemaakt. Daar hoort vervolgens ook het opstellen van de begroting voor het komend jaar bij. De financiële boekhouding wordt uiteraard gecontroleerd door een kascommissie. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die elk jaar op het programma staat, worden de financiële gegevens gepresenteerd.